הטלפון שלנו:
077-2172770

גם במודיעין יש עשרות זוגות מעורבים - כתבה בעיתון מודיעין ניוז

גם במודיעין יש עשרות זוגות מעורבים - כתבה בעיתון מודיעין ניוזhttp://www.mnews.co.il/stories/7627/%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94