הטלפון שלנו:
077-2172770

ויקי ויוסף בראונשטיין מתארחים אצל אברי גלעד "העולם הבוקר"

ויקי ויוסף בראונשטיין מתארחים אצל אברי גלעד http://goo.gl/9xAQm4