הטלפון שלנו:
077-2172770

פורום זוגות מעורבים - דתי חילוני

<
תשובה
הרב עמי ברעם -
24/01/2016 14:36:17
מקובלנו מפי חז"ל ששומר מצוה לא יידע דבר רע. כיון שכך, מאחר ונתינת סנדקאות לאבא היא בכלל מצות "כבד את אביך ואת אמך", ומצוה זו הרי קיימת גם כלפי אבא שלעת עתה אינו שומר תומ"צ, לא יתכן שקיום מצוה זו יגרום חלילה נזק לילד, אדרבה – קיום המצוה יביא זכות גם לו וגם לסנדק. לכן אני נוהג תמיד במקרים של בעלי תשובה שרוצים לכבד אותי בסנדקאות (אפילו כששני בני הזוג בעלי תשובה), אני שואל אותם תחילה: האם כבר נתתם להוריכם? כי למרות שהוריהם אינם שומרי שבת – הם קודמים!!! הדברים מיוסדים על ספר דרשות הר"ן, וכך היה מורה הרב מרדכי אליהו. והשומע לדברים אלו ישכון בטח.